Sikring / jordfeil bryter ryker:

Vi har endel utrykkninger på slike ting hvor det viser seg at det er annet utstyr som forårsaket problemet. Før du melder inn et slik problem sjekk følgende:

Sjekkliste når sikring ryker:
1. Er kursen sterk nok for den aktuelle maskinene de fleste maskinene krever en egen 16A kurs. Mens noen klarer seg med 10A. Strømtrekket avhenger sterkt av...
Thu, 6 Feb, 2014 ved 5:38 PM
Jordfeilbryteren slår ut
Jordfeil skyldes kontakt mellom spenningsførende deler og jord. Er da jordanlegget i huset dårlig kan det oppstå potensialforskjeller mellom forskjellige ap...
Thu, 20 Feb, 2014 ved 7:02 AM