Jordfeil skyldes kontakt mellom spenningsførende deler og jord.
Er da jordanlegget i huset dårlig kan det oppstå potensialforskjeller mellom forskjellige apparater.
Er derimot jordingsanlegget godt og resten av installasjonen i orden skal det ikke være noe berøringsfare med en stående jordfeil.

Når jordfeilbryteren slår ut har det utelukkende med "strømlekkasje" å gjøre. Det kan være flere apparater som har en litten "lekkasje" og når de står på samtidig blir jordfeilstrømmen stor nok til at bryteren slår ut..


Test du kan kjøre selv:
- slå av alle sikringer.
- la alle elektriske apperater være på. altså de som var på.
- Koble inn bryteren.
- Slå på sikringene en etter en.
- Viss jordfeilbryteren kobler ut, har du synderen. Iallefall hvilken kurs. Gjenta punktene til du finner ut hvilket apperat det er.