1. Er kursen sterk nok for den aktuelle maskinene de fleste maskinene krever en egen 16A kurs. Mens noen klarer seg med 10A. Strømtrekket avhenger sterkt av varmebehovet så det er ikke unormalt at pumpen fungerer på en marginal kurs helt til det blir stort varmebehov over tid.
2. Sjekk at der ikke er annet utstyr på kursen, dersom der er annet så trekk det ut for å eliminere det som feilkilde.
3.Har der vært skader eller uregelmessigheter på annet utstyr i samme periode som det oppstod problem med VP?
4. sjekk at utedel er fri for snø og is, og at den ikke utsettes for vannspyling e.l.