Det kommer noen ganger kald luft fra innedel

Innedelen kan ikke blåse kald luft om ikke aircondition funksjon er slått på.

Sirkulering av inneluft
Om luften fra innedelen kjennes kaldere/kjøligere kan dette være fordi utedelen har stoppet varmetilførselen til  innedelen og bare sirkulerer inneluften....
Fri, 29 Aug, 2014 ved 12:02 PM