Om luften fra innedelen kjennes kaldere/kjøligere kan dette være fordi utedelen har stoppet varmetilførselen til 
innedelen og bare sirkulerer inneluften. Kontroller imidlertid om varmepumpen står i Heat funksjon.