Damp fra utedelen

Avriming - Periodisk stopp av varmeproduksjonen
Avriming som gir stop i varmeproduksjonen er helt normalt og gjelder alle modeller om ute temperaturen faller under ca +5grader. Avriming skjer med varierend...
Fri, 15 Jan, 2016 ved 3:55 PM