Avriming som gir stop i varmeproduksjonen er helt normalt og gjelder alle modeller om ute temperaturen faller under ca +5grader. Avriming skjer med varierende intervall (hver 30-120min) og varer i 3-15 min avhengig av merke, modell og driftsforhold. 

Typisk forløper en avriming slik:

  1. Viften på innedel stopper og spjellene lukker seg
  2. Det indikeres at maskinen avrimer med et blinkende eller fast lys på inne delen
  3. Vifte i utedelene stopper og kompressoren i utedel stopper for så å starte igjen.
  4. Utedelen varmer nå radiatoren i utedelen for å smelte rim og is, det vil dryppe vann fra utedelens bunnpanne under denne prosessen.
  5. Det kan komme litt knirking, knepp eller andre lyder fra innedel da det skjer en rask temperatur endring i innedelen som resulterer i at metall og plast trekker seg sammen og det gjør de med forskjellig hastighet og derfor blir det litt lyd.
  6. Under avriming så kan det oppleves noe kald trekk fra inne delen 
  7. Når avrimingen er ferdig (etter 3-15min) vil utedelen igjen stoppe for så å starte både kompressor og vifte.
  8. Rett før, under og rett etter avriming så vil en kunne høre suselyder i rørene når gassstrømningen stoppes, snus og startes igjen. Dette lyder ofte som kokende vann og/eller knepp i inne delen. Dette er normalt 
  9. Inne delen åpner spjellene og begynner å blåse varm luft så snart temperaturen på rørene i inne delen er kommet over et minimums nivå satt av produsent ( typisk 30grader)
  10. Lys indikasjon på inne del går tilbake til normal drift.

NB: Det kan forekomme damp fra ute delen. Mange kunder beskriver det som røk, men når de sjekker så er det bare vanndamp forårsaket av at en varmer opp rimen og det forårsaker frostrøk på kalde dager.