Vann fra utedelen - Rim på utedelen

Når varmepumpen avrimer så vil innedelen stoppe opp, operationlampen vil blinke . Utedelen blir "full av rim"( ikke is) ,og vil under denne prosessen også avgi damp. La den jobbe ferdig, og du vil se at rime vil forsvinne gradvis. Ikke skru av varmepumpen under avriming. Alle merker og modeller må avrime periodisk når utetemperaturen er lavere en ca 5grader. Dette skjer inntil 2 ganger per time om det er høy luftfuktighet og rundt 0 grader. Årsaken til avrimings behovet er at utedelen alltid må holde seg noen kaldere en omgivelsestemperaturen for å kunne ta opp energi fra uteluften. Når temperaturen på utedelen kommer under 0 grader så vil det naturligvis kondensere og fryse (akkurat som det vil danne seg dugg på kalde briller om en går inn i et varmt rom). Det som fryser er altså fuktiugheten i luften og dette vil overtid isolere slik at varmepumpen ikke klarer å oppta nødvendig energi lengre. Da vil den automatisk kjøre en avrimingssekvens.

Avriming
Ved avriming av utedelen vil det renne fra undersiden av utedelen. Under spesielle klimatiske forhold vil det kunne renne opp til 10  liter smeltevann fra...
Thu, 10 Jul, 2014 ved 1:48 PM