Ved avriming av utedelen vil det renne fra undersiden av utedelen. Under spesielle klimatiske forhold vil det kunne renne opp til 10 
liter smeltevann fra utedelen i døgnet. Hvor mye vann det kommer fra utedelen er avhengig av temperatur og luftfuktighet. 
Vi anbefaler likevel at du kontrollerer at smeltevannet ikke vil gi skader i grunn og bygg når det fryser igjen. Skulle du mistenke at dette vil 
bli et problem kan vannet enkelt ledes vekk fra området, kontakt ACsenteret