Blinker på operation / timer i mer enn 15 minutter

Maskinen har stoppet.
Om maskinen stopper og blinker mer enn 15 min er det normalt en klar indikasjon på at maskinen har en feil. Før du rapporterer feil så sørg for å sjekke ...
Tue, 26 Aug, 2014 ved 9:58 AM