Om maskinen stopper og blinker mer enn 15 min er det normalt en klar indikasjon på at maskinen har en feil. Før du rapporterer feil
så sørg for å sjekke mot bruksanvisning at det ikke er avriming eller annen status indikering. 
Enkelte modeller blinker på display eller lysdiode når den avrimer. 

Forsøk å kople fra strømmen ved å slå av sikring og/eller trekke ut kontakt i 5 minutter eller mer. og start maskinen igjen som normalt. 
Kommer feilkoden igjen, noter den ned, og legg inn en sak.


Instruksjon på hvordan en leser feilmeldinger på de vanligste modellene finner du under løsninger / fabrikat / og deres varmepumpe fabrikat. .