Vedlikeholdsservice /Ettersyn

ACsenteret anbefaler varmepumpe kunder å overholder service ca hvert annet år. Det vil gi bedre besparelse samt høyere varmeeffekt. Dette fordi anlegget vil bli tilsmusset av støv over tid og følgelig vil dette redusere varmeeffekt og besparelse samt gi økt slitasje . Regelmessig rengjøring som du selv skal utføre står forklart i bruksanvisningen . Ved bestilling av vedlikeholdsservice er det viktig at vi får oppgitt riktig modell navn ved bestilling av service slik at vi får opplyst deg om riktig pris til ditt anlegg.

Filter
Det anbefales rengjøring av støvfilter og luftfilter som beskrevet i bruker manualen. Intervall på bytting av luftfilter varierer alt etter bruken, ...
Sat, 4 Okt, 2014 ved 8:32 AM