Vann fra innedelen

når maskinen er innstilt på 1. Automatikk 2. Kjøling

Drens slange
Drens slange som fører vannet ut når maskinen går på kjøling kan være løs eller tett. Skru av maskinen eller sett maskinen i heatmodus/varmefunksjon/sol-sym...
Wed, 17 Sep, 2014 ved 4:35 PM