Varmepumpens rom temperatur sensor sitter i innedelen og ser dermed kun temperaturen på luften den suger inn. Der vil derfor kunne være behov for å sette opp viftehastigheten og temperaturen for å spre varmen mer til andre deler av rommet  / boligen.

 

De forskjellige produsentene har løst funksjonen "auto fan speed" forskjellig. Det er både forskjell fra modell til modell og mellom produsentene. Dette gjør at de alle har begrensninger og ikke fungerer optimalt under alle driftsforhold. Ingen av de produsentene vi kjenner til har mulighet for å justere på hvordan funksjonen oppfører seg. Det at en under noen driftsforhold må over på manuell justering av viftehastighet er altså ikke en produktfeil men en naturlig konsekvens av at alle hus er forskjellige og varmebehovet varierer kraftig både fra hus til hus og gjennom året i et gitt hus.


Generelt er det slik at de fleste produsentene har endret på auto funksjonen de siste årene for å tilpasse seg til nyere boliger som er bedre isolerte. Dette fører til at at nye modeller ofte ikke er like gode som eldre modeller til å håndtere stort varmebehov med viften på auto selv om de har mye høyere effektivitet og kapasitet. Spesielt gjelder det om en har stort varmebehov langt borte fra maskinen. Feks i et lengre smalt rom hvor en har vindu i motsatt ende, eller et rom hvor der er dør til et annet rom som en også ønsker god sirkulasjon til. Når varmebehovet øker så tenderer da varmepumpen til å ikke øke farten på viften nok til å få distribuert luften nok. Dette oppleves som lav effekt men det er svært sjeldent det som er årsaken.


Dårlig varmekapasitet forårsakes ofte av for lav viftehastighet, eller auto viftehastighet når varmebehovet er stort. Det er også avgjørende å sikre at utedelen er fri for snø og har gode sirkulasjons forhold, den er avhengig av å dra gjennom store mengder luft for å hente ut energien som skal til for å varme inne.

 

Optimale innstillinger avhenger av varmebehovet i og størrelsen på bygget som skal opp varmes, men generelt så er det slik at en når det er stort varmebehov må øke viftehastigheten på fjernkontrollen manuelt, og gjerne helt opp til det øverste trinnet. En må også øke temperatur innstillingen slik at en oppnår den temperaturen en ønsker.


Gir ikke auto funksjonen tilfredsstillende varmefordeling i rommet så må en øke viftehastigheten på fjernkontrollen manuelt, og i noen tilfeller helt opp til det øverste trinnet når varmebehovet er stort. 

 

Varmekapasiteten kontrollerer en ved å først ta ut og støvsuge filtrene i maskinen, sette pumpen i varmemodus (sol symbol / heat) og fjernkontrollen på maksimal temperatur (30 eller 31grader), samtidig som en setter viftehastigheten på maks (IKKE auto). Deretter så venter en 20-30 min og sjekker utblåsnings temperaturen helt inntil innedelen og noterer den sammen med ute temperatur. Naturligvis så må maskinene være kommet opp i maks effekt etter en eventuell avriming sekvens om det skulle inntreffe i perioden.


Under forutsetning av at maskinen gir forventet maksimal utblåsnings temperatur - se  Hvordan måle effekten fra din varmepumpe så vil en ikke kunne ha feil på autofunksjonen alene. Styringen av viftehastigheten i automodus og manuelt modus håndteres av den samme elektronikken (en integrert krets) slik at det ikke er mulig å få en feil på autofunksjonen som ikke også gjør at viften ikke fungerer i manuell. Er der feil ved input (temperatursensoren) til autofunksjonen eller med viftemotoren / styringselektronikk så vil en få feilkode på varmepumpen.


Se også vår video her  : 

https://www.youtube.com/watch?v=HCBVaPjaV94