Se vedlegg på hvordan du finner feilkode på hver enkel modell.