• Kontroller at strømbryteren ikke er slått av og sikringen ikke har gått.
  • Kontroller at strømkabelen er koblet ordentlig til uttaket.
  • Sjekk at det ikke er strømbrudd.
  • Kontroller at fjernkontrollen har nye batterier.
  • Kontroller at tidsuret ikke er programmert feil.