Ved avrimingen stopper viften på innedelen og da vil man kunne høre hvordan gassen 
vandrer gjennom rørene. Dette lyder ofte som kokende vann eller knepp i innedelen. Lyden er helt 
normal og opphører når varmepumpen starter opp varmeproduksjonene igjen.