Optimale innstillinger avhenger av varmebehovet i og størrelsen på bygget som skal oppvarmes, men generelt så er det slik at en når det er stort varmebehov må øke viftehastigheten på fjernkontrollen manuelt, og gjerne helt opp til det øverste trinnet. En må også øke temperatur innstillingen slik at en oppnår den temperaturen en ønske