Acsenteret anbefaler varmepumpe kunder å  overholder service ca hvert annet år. Maskinen vil gi bedre besparelse samt høyere varmeeffekt. Dette fordi innedelen vil bli tilsmusset av støv over tid og følgelig vil dette redusere varmeeffekt og besparelse. Vedlikeholdservice bestilles via vår hjemmeside.