-Legg inn en sak, det er sannsynlig utslitt lager på viftemotor i utedelen.