Korona pandemi

På bakgrunn av Korona pandemi har ACsenteret AS besluttet å stenge alle sine avdelinger midlertidig fra og med mandag 23.03.2020. Vi er lei for at vi må stenge av i denne perioden, men hensynet til ansatte, kunder og forhindring av spredning av dette viruset kommer foran. Vi kommer til å holde oss løpende oppdatert på utviklingen og vil starte opp igjen så snart som mulig. Alle henvendelser som sendes inn til vår helpdesk / support avdeling vil bli behandlet i kø så snart vi starter opp.